You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A
Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A

Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A đoạt huy chương Vàng và nhiều huy chương trong Giải Vô Địch Và Cúp Khiêu Vũ Thể Thao・・・

Th11 07, 2023 | 31 lượt xem
Ngày Gia đình Việt Nam 28/06
Ngày Gia đình Việt Nam 28/06

Một số hình ảnh Ngày Gia đình Việt Nam 28/06 tại PHS. Tình cảm gia đình vốn là món quà vô giá tuyệt vời nhất của・・・

Th6 28, 2023 | 118 lượt xem
Hội thao 2022-2023 | Trao giải
Hội thao 2022-2023 | Trao giải

Một số hình ảnh Hội thao 2022-2023 | Trao giải. Xem toàn bộ album "Hội thao 2022-2023 | Trao giải - Phần 01" trên・・・

Th5 31, 2023 | 85 lượt xem
Hội thao 2022-2023 | Đá banh
Hội thao 2022-2023 | Đá banh

Một số hình ảnh Hội thao 2022-2023 | Đá banh. Xem toàn bộ album "Hội thao 2022-2023 | Đá banh - Phần 01" trên・・・

Th5 31, 2023 | 86 lượt xem
Hội thao 2022-2023 | Xe đạp chậm
Hội thao 2022-2023 | Xe đạp chậm

Một số hình ảnh Hội thao 2022-2023 | Xe đạp chậm. Xem toàn bộ album "Hội thao 2022-2023 | Xe đạp chậm" trên・・・

Th5 31, 2023 | 85 lượt xem
Hội thao 2022-2023 | Nhảy bao bố
Hội thao 2022-2023 | Nhảy bao bố

Một số hình ảnh Hội thao 2022-2023 | Nhảy bao bố. Xem toàn bộ album "Hội thao 2022-2023 | Nhảy bao bố - Phần 1"・・・

Th5 31, 2023 | 102 lượt xem
Hội thao 2022-2023 | Kéo co
Hội thao 2022-2023 | Kéo co

Một số hình ảnh Hội thao 2022-2023 | Kéo co. Xem toàn bộ album "Hội thao 2022-2023 | Kéo co - Phần 1" trên Facebook ・・・

Th5 31, 2023 | 85 lượt xem
Hội thao 2022-2023 | Chạy bộ
Hội thao 2022-2023 | Chạy bộ

Một số hình ảnh Hội thao 2022-2023 | Chạy bộ. Xem toàn bộ album "Hội thao 2022-2023 | Chạy bộ - Phần 1" trên・・・

Th5 31, 2023 | 80 lượt xem