You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng
PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng

PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng. Bấm vào đây để xem toàn bộ album "PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng" trên・・・

Th10 15, 2019 | 44 lượt xem
Moon party 2019
Moon party 2019

Hội thi múa lân vui nhộn giữa 10 nhà. Giải nhất thuộc về đội lân của nhà Sagittarius - lớp 5A và 9A. Bấm vào đây・・・

Th9 16, 2019 | 36 lượt xem
World Culture Festival 2019
World Culture Festival 2019

Bấm vào đây để xem toàn bộ album "World Culture Festival 2019" trên Facebook

Th8 27, 2019 | 33 lượt xem
GOOD DAY Cafe & Arabica Cầu Đất
GOOD DAY Cafe & Arabica Cầu Đất

Chương trình: CÀ PHÊ VỚI DOANH NHÂNHướng nghiệp ngành Food and BeverageNgày 15 tháng 2 năm 2019 Gặp gỡ cô Phan Thị Mỹ・・・

Th2 15, 2019 | 35 lượt xem