You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 16 – Dư Bảo Lam


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 114 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟏𝟔 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐂

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐃𝐮̛ 𝐁𝐚̉𝐨 𝐋a𝐦

𝐵𝑜𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑖𝑠, 𝐽𝑒 𝑚’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐿𝑎̂𝑚, 𝑗’𝑎𝑖 17 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑗𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚. 𝐽’𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝐼𝑁𝐶𝑅𝑂𝑌𝐴𝐵𝐿𝐸! 𝐸𝑡 𝑣𝑜𝑖𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑞𝑢𝑜𝑖. 𝑀𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑟𝑣𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑥, 𝐸𝑙𝑙𝑒 𝑚’𝑎 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑎𝑖𝑑𝑒́ 𝑎̀ 𝑎𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝐴𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑎̀ 𝑎𝑐𝑐𝑒́𝑑𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑡 𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑖𝑠! 𝐷𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑒𝑧 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑’𝑒𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑏𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠.

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 16 - Dư Bảo Lam

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.