You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Nhật thực – Eclipse tại PHS
Nhật thực – Eclipse tại PHS

Sáng nay PHS rần rần khi thầy Sciences thông báo có nhật thực. Học trò từ khối lớp 3 tới trung học chạy ào ào lên・・・

Th3 09, 2016 | 483 lượt xem