You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đội ngũ giáo viên


Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên giỏi và tận tâm của PHS được tuyển chọn từ các trường có uy tín của thành phố Hồ Chí Minh. Các giáo viên chủ nhiệm trẻ được đào tạo thường xuyên để trở thành các nhà tư vấn giáo dục và phát triển chuyên môn vững vàng.

Chúng tôi tổ chức môi trường học tập thân thiện và sáng tạo để mỗi em học sinh là một thành viên tích cực của PHS.

Tại sao mở trường quy mô nhỏ?
Tại sao mở trường quy mô nhỏ?

Trong khi ở Việt Nam đang ồ ạt mở các mega school – trường rất lớn với vài ngàn học sinh thì ở các nước tiên・・・

Th3 19, 2013 | 967 lượt xem