You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Congratulations to the winners of the Spelling Bee competition


  • Th4 16, 2024
  • đã xem 56 lần

Spelling Bee (Primary School) – Round 1

Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1Spelling Bee (Primary School) - Round 1

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Spelling Bee (Primary School) – Round 1” trên Facebook

Spelling Bee (Primary School) – Rounds 2,3

Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3Spelling Bee (Primary School) - Rounds 2,3

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Spelling Bee (Primary School) – Rounds 2,3” trên Facebook

Spelling bee (High School) – Round 1

Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1Spelling bee (High School) - Round 1

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Spelling bee (High School) – Round 1” trên Facebook

Spelling bee (High school) – Rounds 2,3

Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3Spelling bee (High school) - Rounds 2,3

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Spelling bee (High school) – Rounds 2,3” trên Facebook

Congratulations to the winners of the Spelling Bee competition:

* Primary School:

  • 1st Prize: Nguyễn Hoàng Đan Phương – Class 5A
  • 2nd Prize: Trương Bảo Hân – Class 4B
  • 3rd Prize: Nguyễn Kiều Nhã Phương – Class 2B
  • Consolation Prizes: Bùi Thế Anh – Class 3A, Nguyễn Ánh Bảo Hân – Class 5B

* High School:

  • 1st Prize: Lê Phạm An Huy – Class 9B
  • 2nd Prize: Châu Huy Văn – Class 10
  • 3rd Prize: Trần Nhật Nguyên – Class 7B
  • Consolation Prizes: Đỗ Quang Minh – Class 9A, Nguyễn Phạm Hàm Châu – Class 11
Congratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competitionCongratulations to the winners of the Spelling Bee competition
Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.