You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Ban giám hiệu


Ban giám hiệu

Tiến sĩ NGUYỄN TRẦN TRÁC

HIỆU TRƯỞNG - Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở & Trung Học Phổ Thông THÁI BÌNH DƯƠNG

Tiến sĩ Vật Lý, Nguyên trưởng khoa Vật Lý, Trưởng phòng Quan Hệ Quốc Tế Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội đồng bộ môn Vật Lý chương trình Song ngữ Pháp (Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).

Tại sao mở trường quy mô nhỏ?

Trong khi ở Việt Nam đang ồ ạt mở các mega school – trường rất lớn với vài ngàn học sinh thì ở các nước tiên・・・

Th3 19, 2013 | 1081 lượt xem
PHS 2024

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương được thành lập ngày 12 tháng 5 năm 2006 trên cơ sở áp dụng mô hình・・・

Th4 17, 2024 | 9 lượt xem