You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A
Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A

Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A đoạt huy chương Vàng và nhiều huy chương trong Giải Vô Địch Và Cúp Khiêu Vũ Thể Thao・・・

Th11 07, 2023 | 30 lượt xem
Bảng danh dự tháng 10.2023
Bảng danh dự tháng 10.2023

Chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc có thành tích học tập tốt trong tháng 10/2023. Tất cả các bạn PHS hãy cùng cố・・・

Th11 07, 2023 | 64 lượt xem