You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lễ hội La Féte de la Francophonie


  • Th3 20, 2024
  • đã xem 28 lần

Thiết kế của học sinh lớp 10 PHS cho lễ hội La Féte de la Francophonie hôm nay. Cám ơn các bạn nhé! Tuyệt vời! 🤗🤗

Lễ hội La Féte de la Francophonie

Lễ hội La Féte de la Francophonie

Lễ hội La Féte de la Francophonie

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.