You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Top 5 PHS học kỳ I năm học 2019-2020
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2019-2020

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2019-2020: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2020 | 341 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2018-2019
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2018-2019

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2018-2019: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2019 | 281 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2018-2019
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2018-2019

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2018-2019: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2019 | 305 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2017-2018
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2017-2018

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2017-2018: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2018 | 262 lượt xem
Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020
Bảng danh dự tháng 2 và tháng 3/2020

89 bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất trong tháng 2 và tháng 3/2020: Xin chúc mừng cả 89・・・

Th4 01, 2020 | 350 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2017-2018
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2017-2018

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2017-2018: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2018 | 283 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2016-2017
Top 5 PHS học kỳ II năm học 2016-2017

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ II năm học 2016-2017: Xin chúc mừng・・・

Th5 30, 2017 | 286 lượt xem
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2016-2017
Top 5 PHS học kỳ I năm học 2016-2017

Năm bạn học sinh sau đã đạt được thành tích học tập xuất sắc nhất học kỳ I năm học 2016-2017: Xin chúc mừng cả・・・

Th1 01, 2017 | 269 lượt xem
Học sinh trường công lập chọn PHS
Học sinh trường công lập chọn PHS

Khác với thông tin học sinh các trường Quốc tế, trường Song ngữ đang có xu hướng chuyển về trường công, những năm・・・

Th4 03, 2014 | 452 lượt xem
Lớp 6 và lớp 10 Song ngữ khởi đầu
Lớp 6 và lớp 10 Song ngữ khởi đầu

Lớp 6 và lớp 10 Song ngữ khởi đầu dành cho học sinh chưa học chương trình Song ngữ hay tăng cường tiếng Anh. Theo yêu・・・

Th3 03, 2014 | 325 lượt xem