You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Cuộc thi Olympic English
Cuộc thi Olympic English

Nhằm khuyến khích việc học ngoại ngữ, PHS luôn tổ chức các cuộc thi tiếng Anh nhằm giúp các bạn tự tin phát triển・・・

Th10 13, 2017 | 18 lượt xem
Cuộc thi Spelling Bee 2017-2018
Cuộc thi Spelling Bee 2017-2018

Nhằm khuyến khích việc học ngoại ngữ, PHS luôn tổ chức các cuộc thi tiếng Anh nhằm giúp các bạn tự tin phát triển・・・

Th10 13, 2017 | 11 lượt xem
Thông báo thi Cambridge 2017
Thông báo thi Cambridge 2017

THÔNG BÁO Số 18/2017 Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh Trường PHS xin thông báo đến quý Phụ huynh về Kế hoạch thi・・・

Th4 03, 2017 | 11 lượt xem
Key English Test
Key English Test

KET là kỳ thi thuộc trình độ sơ cấp (A2) theo khung trình độ chung Châu Âu. Ở trình độ này, thí sinh có khả năng hiểu・・・

Th5 14, 2016 | 15 lượt xem