You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 36 – Trần Phạm Minh Minh – Lớp 11


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 115 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟑𝟔 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐂: 𝐒𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡

𝐵𝑜𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝐽𝑒 𝑚’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑀𝑖𝑛ℎ, 𝐽’𝑎𝑖 16 𝑎𝑛𝑠, 𝑗’𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑃𝐻𝑆. 𝐴𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑’ℎ𝑢𝑖, 𝑗𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑠 1001 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑑’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠. 𝐿𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑚𝑜𝑢𝑟. 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 29 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒́𝑒 𝑝𝑎𝑟 274 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒. 𝑀𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒, 𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚’𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝐿𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠, 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑚𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡. 𝐽𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑥 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝐽’𝑎𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑑’𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑢 𝑚𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑒.

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 16 - Dư Bảo Lam

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.