You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng
PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng

PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng. Bấm vào đây để xem toàn bộ album "PHS thăm Acecook Việt Nam tại Đà Nẵng" trên・・・

Th10 15, 2019 | 301 lượt xem
Moon party 2019
Moon party 2019

Hội thi múa lân vui nhộn giữa 10 nhà. Giải nhất thuộc về đội lân của nhà Sagittarius - lớp 5A và 9A. Bấm vào đây・・・

Th9 16, 2019 | 231 lượt xem
World Culture Festival 2019
World Culture Festival 2019

Bấm vào đây để xem toàn bộ album "World Culture Festival 2019" trên Facebook

Th8 27, 2019 | 225 lượt xem
Chi phí đồng phục 2019-2020
Chi phí đồng phục 2019-2020

Tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục học sinh và đồng phục thể thao do nhà trường quy định. Mỗi học sinh・・・

Th7 30, 2019 | 231 lượt xem