You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 41 – Bạch Kim Khánh – Lớp 11


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 113 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟒𝟏 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐂: 𝐋𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐝’𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐊𝐢𝐦 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡

𝐵𝑜𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟! 𝐽𝑒 𝑚’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐾𝑖𝑚 𝐾ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑠𝑡 𝐵𝑎̣𝑐ℎ. 𝐽’𝑎𝑖 𝟏𝟕 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑗’𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝟏 𝑎𝑛 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑖. 𝐴𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑖. 𝐽’𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑟, 𝑠𝑢𝑟𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒. 𝐿𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝐽𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑟𝑎𝑖 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 𝐶𝑒𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑚’𝑒𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒. 𝐷𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑒́𝑣𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑒𝑛𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑚𝑒𝑠 𝑔𝑜𝑢̂𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑠. 𝐸𝑛 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑚𝑒́, 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎̀ 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑎̀ 𝑢𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒́ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒.

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 41 - Bạch Kim Khánh - Lớp 11

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.