You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Bảng danh dự tháng 03.2024
Bảng danh dự tháng 03.2024

◦•●◉✿ Bảng Danh Dự | Tháng 03.2024 ✿◉●•◦ Chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc có thành tích học tập・・・

Th4 04, 2024 | 61 lượt xem
Hội thảo “LAWs OF LIFE”
Hội thảo “LAWs OF LIFE”

Sáng 2/4/2024 lớp 11 PHS đã tổ chức hội thảo "Laws of life" cho học sinh từ khối 9 đến 12. Các bạn đã trình bày từ・・・

Th4 03, 2024 | 29 lượt xem
Lễ hội La Féte de la Francophonie
Lễ hội La Féte de la Francophonie

Thiết kế của học sinh lớp 10 PHS cho lễ hội La Féte de la Francophonie hôm nay. Cám ơn các bạn nhé! Tuyệt vời!・・・

Th3 20, 2024 | 31 lượt xem
Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!
Sinh hoạt ngoại khóa tại Idécaf!!

Hoạt động hôm nay (20/03/2024) tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp - Idécaf thật hay và hữu ích. PHS chân thành cảm ơn・・・

Th3 20, 2024 | 28 lượt xem
Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024
Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024

Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 - "Xưởng" của Lớp 1A Sản phẩm cho PHS Lady Fair 2024 - "Xưởng" của Lớp 3A:・・・

Th3 19, 2024 | 36 lượt xem
VCK cấp Thành Phố VioEdu
VCK cấp Thành Phố VioEdu

Ban tổ chức VioEdu xin chúc mừng các bạn học sinh đã xuất sắc lọt vô VCK cấp Thành Phố theo năm học 2023-2024: 💐・・・

Th3 13, 2024 | 31 lượt xem
Lady Fair 2024 – Lầu 6
Lady Fair 2024 – Lầu 6

PHS Lady Fair 2024 chỉ dành cho các sản phẩm SSTEAM của học sinh. Social, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics được・・・

Th3 11, 2024 | 23 lượt xem
Lady Fair 2024 – Lầu 4 + 5
Lady Fair 2024 – Lầu 4 + 5

PHS Lady Fair 2024 chỉ dành cho các sản phẩm SSTEAM của học sinh. Social, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics được・・・

Th3 11, 2024 | 27 lượt xem
Lady Fair 2024 – Lầu 3
Lady Fair 2024 – Lầu 3

PHS Lady Fair 2024 chỉ dành cho các sản phẩm SSTEAM của học sinh. Social, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics được・・・

Th3 11, 2024 | 20 lượt xem
Lady Fair 2024 – Lầu 2
Lady Fair 2024 – Lầu 2

PHS Lady Fair 2024 chỉ dành cho các sản phẩm SSTEAM của học sinh. Social, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics được・・・

Th3 11, 2024 | 20 lượt xem
Lady Fair 2024 – Lầu 1
Lady Fair 2024 – Lầu 1

PHS Lady Fair 2024 chỉ dành cho các sản phẩm SSTEAM của học sinh. Social, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics được・・・

Th3 11, 2024 | 29 lượt xem