You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đã sợ còn tò mò
Đã sợ còn tò mò

Chuẩn bị Ghost party, các anh chị trung học trang trí nhiều hành lang ma quái. Tiểu học sợ lắm nhưng rất tò mò. Nhân cơ・・・

Th12 01, 2012 | 555 lượt xem
Thứ tự ưu tiên của PHS
Thứ tự ưu tiên của PHS

Nam sinh cũ dặn dò nam sinh trung học mới : - Nè, vô trường này cậu phải nhớ mình là hạng chót đó. - Là sao ? – mắt・・・

Th11 01, 2012 | 502 lượt xem
Lịch năm học PHS 2012-2013
Lịch năm học PHS 2012-2013

Ngoài lịch năm học chi tiết tại PHS, các chương trình ngoại khóa, các kỳ thi học sinh giỏi, thi tiếng Anh (IELTS, Ket,・・・

Th7 30, 2012 | 495 lượt xem
George Wasington
George Wasington

George Wasington, một trong những người anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí・・・

Th7 12, 2012 | 488 lượt xem