You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Giáo dục trung học tại PHS
Giáo dục trung học tại PHS

Tại PHS, các học sinh trung học được học tập, làm việc, luyện tập, khám phá thế giới và năng lực của chính mình.・・・

Th2 21, 2014 | 458 lượt xem
Chuẩn bị vào đại học
Chuẩn bị vào đại học

Đại học Việt Nam, các chương trình liên kết Quốc tế, du học Chuẩn bị vào đại học là một quá trình khá dài,・・・

Th2 08, 2014 | 496 lượt xem
15 nội dung tham quan trường đại học
15 nội dung tham quan trường đại học

Từ những năm đầu trung học, học sinh PHS được tham quan nhiều trường Đại học Việt nam và Quốc tế. Các chuyến tham・・・

Th5 15, 2014 | 412 lượt xem
Khảo sát độ ô nhiễm của các sông
Khảo sát độ ô nhiễm của các sông

Các bạn học sinh lớp 8 đã có 1 chuyến đi thực tế khảo sát mức độ ô nhiễm của sông Sài Gòn - dự án Save our・・・

Th5 20, 2014 | 492 lượt xem
Vườn Lan – Làng cổ Phước Lộc Thọ
Vườn Lan – Làng cổ Phước Lộc Thọ

Ngày 18/06/2014, các bạn học lớp hè tại PHS đã có " một ngày với thiên nhiên" vào thứ 4 lần đầu tiên. Địa điểm・・・

Th6 19, 2014 | 451 lượt xem