You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 37 – Nghiêm Gia Bảo – Lớp 11


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 41 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟑𝟕 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐂: 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐆𝐢𝐚 𝐁𝐚̉𝐨

𝐵𝑜𝑛𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑗𝑒 𝑚’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐵𝑎𝑜, 𝐽’𝑎𝑖 17 𝑎𝑛𝑠. 𝐽𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑙’𝑒́𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑃𝐻𝑆. 𝐴𝑢𝑗𝑜𝑢𝑟𝑑’ℎ𝑢𝑖, 𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑑’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠, 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑧 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒́ 𝑎̀ 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒. 𝑈𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒. 𝐴𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑧 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑟, 𝑜𝑢𝑖, 𝑙𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠. 𝐴𝑐𝑐𝑒̀𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑎̀ 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑚’𝑎𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑑’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑔𝑖𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑠. 𝐿𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑡𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑙’𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑎̀ 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠. 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑜𝑖, 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑟𝑒𝑢𝑥 𝑑𝑢 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙. 𝐿𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒́𝑒 𝑒𝑡 𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙.

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 16 - Dư Bảo Lam

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.