You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

 
 
At Jonathan Carroll University, you can succeed in lots of research areas and benefit from investing in your education and knowledge that will help you in becoming an experienced specialist.
Build your future with us! The educational programs of our University will give you necessary skills, training, and knowledge to make everything you learned here work for you in the future.
Build your future with us! The educational programs of our University will give you necessary skills, training, and knowledge to make everything you learned here work for you in the future.

Hoạt động ngoại khóa


Gallery 2021
HALLOWEEN 2021
Moon Party 2021

BẢNG DANH DỰ THÁNG 10.2021


Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 10. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong tháng 11 nhé!

Bảng danh dự tháng 10.2021
PHS School

Thông báo từ PHS School


TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ & TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI BÌNH DƯƠNG

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân. Các mục tiêu giáo dục của PHS là:

  • Giỏi tiếng Việt và tiếng Anh
  • Hiểu biết và ứng dụng tốt Công nghệ thông tin
  • Giỏi Toán, Khoa học và Công nghệ
  • Phát triển năng lực doanh nghiệp
  • Phát triển thể chất, nhân cách và kỹ năng sống.

Tin mới nhất


Tin mới nhất từ Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương.

Phụ huynh - Học sinh


21st Century Skills PHS School

Tin tức & Sự kiện


Bảng danh dự tháng 10.2021
Bảng danh dự tháng 10.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 10. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

2021.11.07
Bảng danh dự tháng 09.2021
Bảng danh dự tháng 09.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 9. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

2021.10.05
Bảng danh dự tháng 08.2021
Bảng danh dự tháng 08.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 8. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

2021.09.09