You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1001 lý do học tiếng Pháp – Bài dự thi số 34 – Vũ Nguyễn Khánh Ngọc – Lớp 8B


  • Th3 27, 2024
  • đã xem 112 lần

Học sinh PHS đang tham dự cuộc thi thiết kế poster “1001 lý do học tiếng Pháp” do Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức.

Mời cộng đồng PHS xem và bình chọn bài dự thi của bạn Dư Bảo Lâm – chủ tịch hội học sinh nhé.

💓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐀́𝐍𝐆 𝐓𝐀̣𝐎 𝐀́𝐏-𝐏𝐇𝐈́𝐂𝐇 “𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩”

💓 𝐁𝐀̀𝐈 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈 𝐒𝐎̂́ 𝟑𝟒 – 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐁

𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 𝐕𝐮̃ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜

𝑈𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑓𝑓𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠
𝐴𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑞𝑢𝑜𝑖 𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒 ?
𝐽’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑥 𝑣𝑜𝑦𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
𝐿𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑙’𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑑’𝑒́𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑎̀ 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒̀𝑟𝑒.
𝐿’𝑎𝑛𝑔𝑙𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒. 𝐸𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖̂𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑙’𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒́ 𝑑’𝑒́𝑙𝑎𝑟𝑔𝑖𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒. 𝐴𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑞𝑢𝑜𝑖 𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑧-𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 ?

01 Giải thưởng do khán giả bình chọn sẽ được trao cho áp phích nhận được nhiều lượt đánh giá tích cực nhất, theo cách tính điểm sau:

🌟 01 cảm xúc tích cực (Like, Tim) = 01 điểm

🌟 01 lượt chia sẻ = 02 điểm

⏳ Thời gian bình chọn: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮4/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟮𝟯𝗵𝟱𝟵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟰.

Hãy nhanh tay bấm vào hình bên dưới bình chọn cho tác phẩm yêu thích của mình nhé!

1001 lý do học tiếng Pháp - Bài dự thi số 34 - Vũ Nguyễn Khánh Ngọc - Lớp 8B

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.