You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo thi Cambridge 2017
Thông báo thi Cambridge 2017

THÔNG BÁO Số 18/2017 Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh Trường PHS xin thông báo đến quý Phụ huynh về Kế hoạch thi・・・

Th4 03, 2017 | 504 lượt xem
Key English Test
Key English Test

KET là kỳ thi thuộc trình độ sơ cấp (A2) theo khung trình độ chung Châu Âu. Ở trình độ này, thí sinh có khả năng hiểu・・・

Th5 14, 2016 | 537 lượt xem
English for Young Learners
English for Young Learners

Kỳ thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge là một hệ thống kiểm tra những kỹ năng Tiếng Anh của học sinh cấp độ tiểu・・・

Th12 18, 2013 | 465 lượt xem