MOON PARTY 2021

Lễ hội MOON PARTY 2021 diễn ra vào ngày 21/09/2021 của các thầy cô và học sinh trường PHS.

Bánh ngọt Làng

PHS School Tháng 09 — 2021

Mùa Trung Thu năm nay PHS có tất cả 4 làng bánh ngọt với hơn 90 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm được bình chọn thành phẩm xuất sắc nhất trong năm nay.

  Xem chi tiết

Lồng đèn Làng

PHS School Tháng 09 — 2021

Mùa Trung Thu năm nay PHS có tất cả 3 làng lồng đèn với hơn 80 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm được bình chọn sản phẩm xuất sắc nhất trong năm nay.

  Xem chi tiết

Họa sĩ Làng

PHS School Tháng 09 — 2021

Mùa Trung Thu năm nay PHS có tất cả 6 làng họa sĩ với hơn 150 sản phẩm, trong đó có 15 sản phẩm được bình chọn sản phẩm xuất sắc nhất trong năm nay.

  Xem chi tiết

PHSMP 2021 Các giải thưởng

PHS School Tháng 09 — 2021

Và đây là những hình ảnh về ban giám khảo và các giải thưởng của PHS Moon Party 2021

  Xem chi tiết

Bánh ngọt Làng

Lồng đèn Làng

Họa sĩ Làng

PHSMP 2021 Các giải thưởng