You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hội thảo “LAWs OF LIFE”
Hội thảo “LAWs OF LIFE”

Sáng 2/4/2024 lớp 11 PHS đã tổ chức hội thảo "Laws of life" cho học sinh từ khối 9 đến 12. Các bạn đã trình bày từ・・・

Th4 03, 2024 | 29 lượt xem
PHS smart students
PHS smart students

Học sinh lớp 11 năm nay đã theo học PHS từ lớp 5, lớp 6. Các em đã quen với kỹ năng trình bày, có thể nói trước bất・・・

Th4 15, 2017 | 465 lượt xem
Học sinh PHS thực hành dạy thực hành
Học sinh PHS thực hành dạy thực hành

Giờ thực hành kỹ năng huấn luyện của lớp 11 được tổ chức tại lớp 2 : huấn luyện cho các em làm sơ đồ tư・・・

Th9 01, 2013 | 495 lượt xem
Kỹ năng sống là những kỹ năng nào?
Kỹ năng sống là những kỹ năng nào?

Chưa có một danh sách cuối cùng nào cho các kỹ năng sống. Danh sách dưới đây bao gồm các kỹ năng tâm lý và tương tác・・・

Th5 14, 2018 | 469 lượt xem
Các kỹ năng sống
Các kỹ năng sống

A. Các kỹ năng giao tiếp và tương tác cá nhân a. Các kỹ năng giao tiếp cá nhân Giao tiếp bằng lời và không・・・

Th5 13, 2017 | 465 lượt xem
Xác định mục tiêu cho từng học sinh
Xác định mục tiêu cho từng học sinh

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU Xác định mục tiêu là một trong những kỹ năng sống quan trọng. Tại PHS các học sinh được dạy・・・

Th3 18, 2015 | 462 lượt xem
TET to do list
TET to do list

Ngày mai nghỉ Tết rồi, mỗi bạn tiểu học PHS có 1 danh sách việc cần làm. Các bạn đã tự thảo luận và thống nhất・・・

Th2 11, 2015 | 406 lượt xem
Cách xử trí khi có sự cố phóng xạ
Cách xử trí khi có sự cố phóng xạ

Bạn làm gì nếu biết nơi mình ở có phóng xạ? Hoảng loạn, tung tin đồn không phải là giải pháp; mà phải bình tĩnh・・・

Th12 18, 2013 | 422 lượt xem