You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Phân phối chương trình trung học PHS
Phân phối chương trình trung học PHS

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình trung học tại PHS được phân・・・

Th12 10, 2013 | 428 lượt xem
Chương trình song ngữ Anh trung học PHS
Chương trình song ngữ Anh trung học PHS

Chương trình Song ngữ Anh trung học PHS phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã・・・

Th8 08, 2013 | 772 lượt xem
Chọn trường tiểu học cho con
Chọn trường tiểu học cho con

Vào thời điểm này các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 thật sự bối rối trước các loại hình trường tiểu・・・

Th10 20, 2013 | 374 lượt xem
Học sinh PHS thực hành dạy thực hành
Học sinh PHS thực hành dạy thực hành

Giờ thực hành kỹ năng huấn luyện của lớp 11 được tổ chức tại lớp 2 : huấn luyện cho các em làm sơ đồ tư・・・

Th9 01, 2013 | 429 lượt xem
Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Học tiếng Anh ngày nay là một nhu cầu hiển nhiên đối với hầu hết các gia đình Việt Nam. Các bậc phụ huynh luôn băn・・・

Th12 10, 2013 | 508 lượt xem
Giáo dục chăm sóc sức khỏe
Giáo dục chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe là hoạt động thường xuyên và phải trở thành thói quen của mọi người. Học sinh PHS được rèn・・・

Th12 10, 2013 | 351 lượt xem