You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Đo điện trở nối đất
Đo điện trở nối đất

Các bạn học sinh Trung học đang được học cách đo điện trở nối đất do chuyên viên của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ・・・

Th5 09, 2015 | 493 lượt xem
Khảo sát độ ô nhiễm của các sông
Khảo sát độ ô nhiễm của các sông

Các bạn học sinh lớp 8 đã có 1 chuyến đi thực tế khảo sát mức độ ô nhiễm của sông Sài Gòn - dự án Save our・・・

Th5 20, 2014 | 493 lượt xem
Sản phẩm từ phòng thí nghiệm PHS
Sản phẩm từ phòng thí nghiệm PHS

Từ khối 6 đến khối 12, các bạn cặm cụi học hỏi và pha chế trong phòng thí nghiệm của trường vài tuần trước 8/3.・・・

Th3 01, 2017 | 496 lượt xem
Trung học PHS thực hành làm son môi
Trung học PHS thực hành làm son môi

Các sản phẩm của câu lạc bộ khoa học PHS thật phong phú và rất hữu dụng. 100% học sinh trung học PHS yêu khoa học và・・・

Th5 10, 2016 | 460 lượt xem
Thực hành làm nến thơm
Thực hành làm nến thơm

Hình ảnh các bạn học sinh PHS thực hành làm nến thơm trong phòng thí nghiệm

Th5 20, 2015 | 697 lượt xem