You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Khối 4-5 tham quan Dinh Độc Lập


  • Th5 03, 2024
  • đã xem 22 lần

Một chuyến tham quan vô cùng ý nghĩa tại Dinh Độc Lập của học sinh khối 4, 5 – nơi ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam.

Khối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc LậpKhối 4-5 tham quan Dinh Độc Lập

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Khối 4-5 tham quan Dinh Độc Lập” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.