You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Giáo dục trung học tại PHS
Giáo dục trung học tại PHS

Tại PHS, các học sinh trung học được học tập, làm việc, luyện tập, khám phá thế giới và năng lực của chính mình.・・・

Th2 21, 2014 | 158 lượt xem
Phân phối chương trình trung học PHS
Phân phối chương trình trung học PHS

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình trung học tại PHS được phân・・・

Th12 10, 2013 | 173 lượt xem
Chương trình song ngữ Anh trung học PHS
Chương trình song ngữ Anh trung học PHS

Chương trình Song ngữ Anh trung học PHS phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã・・・

Th8 08, 2013 | 284 lượt xem
Chuẩn bị vào đại học
Chuẩn bị vào đại học

Đại học Việt Nam, các chương trình liên kết Quốc tế, du học Chuẩn bị vào đại học là một quá trình khá dài,・・・

Th2 08, 2014 | 177 lượt xem
PHS smart students
PHS smart students

Học sinh lớp 11 năm nay đã theo học PHS từ lớp 5, lớp 6. Các em đã quen với kỹ năng trình bày, có thể nói trước bất・・・

Th4 15, 2017 | 172 lượt xem
15 nội dung tham quan trường đại học
15 nội dung tham quan trường đại học

Từ những năm đầu trung học, học sinh PHS được tham quan nhiều trường Đại học Việt nam và Quốc tế. Các chuyến tham・・・

Th5 15, 2014 | 154 lượt xem
Đo điện trở nối đất
Đo điện trở nối đất

Các bạn học sinh Trung học đang được học cách đo điện trở nối đất do chuyên viên của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ・・・

Th5 09, 2015 | 162 lượt xem
HUMANS IN I4.0
HUMANS IN I4.0

Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0" được tổ chức 4 năm một lần tại PHS. Ngày 28/10 vừa qua, lớp 11 PHS 2021 đã chủ・・・

Th11 10, 2021 | 142 lượt xem