You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Thông báo lớp hè sớm PHS 2014
Thông báo lớp hè sớm PHS 2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2014 THÔNG BÁO SỐ 14/2014 V/v Lớp hè sớm PHS 2014 Theo đề nghị của nhiều・・・

Th2 14, 2014 | 279 lượt xem
Quy trình tuyển sinh của PHS
Quy trình tuyển sinh của PHS

Tiếp nhận thông tin học sinh Phụ huynh học sinh liên hệ với trường qua email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp bộ・・・

Th1 23, 2014 | 424 lượt xem