You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

HỌC VỀ ẨM THỰC TRUNG HOA
HỌC VỀ ẨM THỰC TRUNG HOA

Trường PHS có một số phụ huynh nước ngoài mở doanh nghiệp sản xuất thực phẩm rất uy tín và chất lượng. Chú・・・

Th7 30, 2022 | 16 lượt xem
Khám phá phòng Thí nghiệm PHS
Khám phá phòng Thí nghiệm PHS

Khám phá phòng Thí nghiệm PHS cùng các em học sinh lớp 2B Khám phá phòng Thí nghiệm PHS cùng các em học sinh lớp・・・

Th5 16, 2022 | 23 lượt xem