You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2023-2024


  • Th8 27, 2023
  • đã xem 424 lần

Toàn bộ Hình ảnh Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2023-2024.

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (P.1)

Nhà lớp 1A + 12 dân tộc H’Mông và nhà lớp 1B + 11 dân tộc Bana

Xem toàn bộ album “Nhà lớp 1A + 12 dân tộc H’Mông và nhà lớp 1B + 11 dân tộc Bana” trên Facebook

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (P.2)

Nhà lớp 2A + 10 dân tộc Tày và nhà lớp 2B + 9A + 9B dân tộc Kinh

Xem toàn bộ album “Nhà lớp 2A + 10 dân tộc Tày và nhà lớp 2B + 9A + 9B dân tộc Kinh” trên Facebook

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (P.3)

Nhà lớp 3A + 8A dân tộc Chăm và nhà lớp 3B + 8B dân tộc Cơ Ho

Xem toàn bộ album “Nhà lớp 3A + 8A dân tộc Chăm và nhà lớp 3B + 8B dân tộc Cơ Ho” trên Facebook

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (P.4)

Nhà lớp 4A + 7A dân tộc Hoa và nhà lớp 4B + 7B dân tộc Thái

Xem toàn bộ album “Nhà lớp 4A + 7A dân tộc Hoa và nhà lớp 4B + 7B dân tộc Thái” trên Facebook

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (P.5)

Hội chợ: các gian hàng quà lưu niệm và các gian hàng ẩm thực

Xem toàn bộ album “Hội chợ: các gian hàng quà lưu niệm và các gian hàng ẩm thực” trên Facebook

Lễ hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (P.6)

Nhà lớp 5A + 6A dân tộc Ê-đê và nhà lớp 5B + 6B dân tộc Khơ-me

Xem toàn bộ album “Nhà lớp 5A + 6A dân tộc Ê-đê và nhà lớp 5B + 6B dân tộc Khơ-me” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.