You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tham quan đền Bến Dược
Tham quan đền Bến Dược

Tham quan đền Bến Dược Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Th6 30, 2016 | 88 lượt xem
Hành trình lịch sử PHS mùa thu 2015
Hành trình lịch sử PHS mùa thu 2015

CẦU HIÊN LƯƠNG - VĨ TUYẾN 17 -SÔNG BẾN HẢI - THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ - BÁN ĐẢO SƠN TRÀ. Bấm・・・

Th10 03, 2015 | 85 lượt xem
Đặc sản miền Trung
Đặc sản miền Trung

Đặc sản miền Trung, chu choa là ngon! Bấm vào đây để xem toàn bộ album "ĐẶC SẢN MIỀN TRUNG" trên Facebook

Th10 03, 2015 | 83 lượt xem
Hành trình mùa thu PHS 2015
Hành trình mùa thu PHS 2015

TP. HỒ CHÍ MINH - QUẢNG BÌNH - QUẢNG TRỊ - HUẾ - ĐÀ NẴNG - TP. HỒ CHÍ MÌNH Những đôi chân rất mỏi nhưng vẫn hăng・・・

Th10 03, 2015 | 80 lượt xem