You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Mỗi năm các trường đón trung bình từ 5 đến 7 đoàn kiểm tra. Đoàn đầu tiên tới PHS trong năm học này là kiểm tra・・・

Th10 06, 2022 | 429 lượt xem
Học sơ cứu
Học sơ cứu

Trước đợt nghỉ Tết dài ngày, học trò PHS được huấn luyện kỹ năng tự sơ cứu cá nhân. Đây là một trong những・・・

Th1 17, 2016 | 430 lượt xem
Khám sức khỏe đầu năm 2015-2016
Khám sức khỏe đầu năm 2015-2016

Các bác sĩ khám kỹ 5 bệnh học đường cho học sinh PHS, đặc biệt lưu ý vấn đề cong, vẹo cột sống. Kết quả khám・・・

Th10 15, 2015 | 429 lượt xem
An toàn vệ sinh thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm

GIÁO DỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI PHS Để học sinh nhận biết và chủ động đảm bảo vệ sinh an toàn thực・・・

Th5 17, 2014 | 398 lượt xem