You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Nói với học sinh tốt nghiệp năm 2013

Thầy Trần Tuấn Nho- thành viên Hội đồng quản trị PHS phát biểu với các học sinh ra trường nhân Lễ tốt nghiệp・・・

Th5 30, 2013 | 543 lượt xem
PHS – Nơi cựu học sinh luôn trở về

Một ngày bình thường, không có lễ hội, nếu ta thấy có thanh niên nào đi loanh quanh trong trường PHS thì đó chính là・・・

Th5 16, 2014 | 517 lượt xem
Gửi Hội Cựu Học sinh PHS

Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường. Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh đầu tiên của thầy cô và các・・・

Th5 12, 2021 | 734 lượt xem