You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hoàn thành chương trình ôn thi
Hoàn thành chương trình ôn thi

CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021 hôm nay hoàn thành chương trình ôn thi TNPT. Chúng ta chờ thông báo ngày thi・・・

Th6 26, 2021 | 599 lượt xem
PHS Top 5 học kỳ II (2020 – 2021)
PHS Top 5 học kỳ II (2020 – 2021)

PHS TOP 5 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 Chúc mừng 5 bạn học sinh xuất sắc nhất PHS trong học kỳ II năm học 2020 - 2021 !・・・

Th6 09, 2021 | 1018 lượt xem
Thông báo số 12/2013
Thông báo số 12/2013

Tp. HCM, ngày 1 tháng 12 năm 2013HCMC, December 1st, 2013 THÔNG BÁO SỐ 12/2013ANNOUNCEMENT 12/2013 V/v Kế hoạch tổ chức lễ hội・・・

Th12 01, 2013 | 472 lượt xem
Thông báo số 9/2013
Thông báo số 9/2013

Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2013HCMC, November 16th, 2013 THÔNG BÁO SỐ 9/2013ANNOUNCEMENT 9/2013 Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh・・・

Th11 16, 2013 | 462 lượt xem
Thông báo số 7/2013
Thông báo số 7/2013

Tp. HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2013 THÔNG BÁO SỐ 7/2013 PHS GHOST PARTY Trường PHS xin thông báo đến quý phụ huynh về kế・・・

Th10 29, 2013 | 462 lượt xem
Thông báo số 6/2013
Thông báo số 6/2013

Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2013HCMC, October 07th, 2013 THÔNG BÁO SỐ 6 / 2013-2014ANNOUNCEMENT 6 / 2013-2014 Kính gửi: Quý Phụ・・・

Th10 07, 2013 | 488 lượt xem
Thông báo số 5/2013
Thông báo số 5/2013

Tp. HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2013HCMC, September 18th, 2013 THÔNG BÁO SỐ 5/2013ANNOUNCEMENT 5/2013 Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh・・・

Th9 18, 2013 | 449 lượt xem
Thông báo số 4/2013
Thông báo số 4/2013

Tp. HCM, ngày 13 tháng 9 năm 2013 THÔNG BÁO SỐ 04/2013 V/v Cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh trung học Kính gửi: Phụ huynh・・・

Th9 13, 2013 | 432 lượt xem
Thông báo số 2/2013
Thông báo số 2/2013

Tp. HCM, ngày 27 tháng 8 năm 2013HCMC, 27 August, 2013 THÔNG BÁO SỐ 2/2013ANNOUNCEMENT No 2/2013 Kính gửi / To: Quý phụ huynh học・・・

Th8 27, 2013 | 466 lượt xem