You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Triển lãm mùa thu PHS 2023
Triển lãm mùa thu PHS 2023

Triển lãm mùa thu PHS 2023 Hình ảnh Triển lãm mùa thu 2023 Xem toàn bộ album "Hình ảnh Triển lãm mùa thu 2023"・・・

Th10 31, 2023 | 231 lượt xem
Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!
Yêu mẹ lắm Mẹ ơi!!!!

Một bài khảo sát nhỏ các bạn học sinh PHS nhân dịp Ngày của Mẹ: Trung bình mỗi ngày mẹ mất gần 8 giờ để làm・・・

Th5 08, 2022 | 421 lượt xem
Tiết học sơ cứu Khối 1
Tiết học sơ cứu Khối 1

Tiết học sơ cứu Lớp 1A - Khối 1 năm học 2021-2022 Tiết học sơ cứu Lớp 1B - Khối 1 năm học 2021-2022

Th4 29, 2022 | 435 lượt xem
Giải khuyến khích thể loại tranh A3
Giải khuyến khích thể loại tranh A3

Chúc mừng học sinh Trần Khánh Linh, lớp 7B đã đạt giải khuyến khích - thể loại tranh A3 trong hội thi "Nét vẽ xanh"・・・

Th4 29, 2022 | 487 lượt xem
Tác phẩm văn học
Tác phẩm văn học

Các bạn học sinh tóm tắt các tác phẩm văn học bằng hình ảnh.

Th4 16, 2014 | 451 lượt xem