You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hội Thao Tiểu Học 2024


  • Th5 30, 2024
  • đã xem 75 lần

Hội thao Tiểu học PHS đã diễn ra ngày 25/5 trong không khí vô cùng náo nhiệt và sôi động cùng với sự tham gia của hàng trăm vận động viên là học sinh tiểu học và phụ huynh. Đây cũng là dịp để các bạn học sinh lớp 11 thực hành kĩ năng tổ chức sự kiện ở môn Business.

Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024Hội Thao Tiểu Học 2024

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 01” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 02” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 03” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 04” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 05” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 06” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 07” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 08” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 09” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 10” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 11” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 12” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 13” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 14” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 15” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 16” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 17” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 18” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 19” trên Facebook

Bấm vào đây để xem album “Hội Thao Tiểu Học 2024 – Phần 20” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.