You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chương trình “kịch dã ngoại”
Chương trình “kịch dã ngoại”

TRƯỜNG PHS VÀ SÂN KHẤU KỊCH HỒNG VÂN TỔ CHỨC KỊCH DÃ NGOẠI CHO HỌC SINH. Các anh chị diễn viên kịch nói đi dã・・・

Th7 17, 2015 | 230 lượt xem
Ban nhạc của PHS
Ban nhạc của PHS

Danh sách ban nhạc của PHS DƯ BẢO LÂM - lớp 2 – Organ, Piano DƯ BẢO LAM - lớp 4 – Organ, Piano NGUYỄN TRẦN BẢO NGHI -・・・

Th1 28, 2015 | 219 lượt xem
Thông báo về hội cờ PHS 2014
Thông báo về hội cờ PHS 2014

Thông báo về hội cờ PHS 2014 I/ Nội dung thi đấu Các môn: Cờ vua, cờ tướng và Sudoku II/ Thể thức thi đấu Cờ・・・

Th4 13, 2014 | 219 lượt xem
Kết bóng bay nghệ thuật
Kết bóng bay nghệ thuật

Với sự giới thiệu của cô Nguyễn Vân Quyên - Chủ tịch Hội Cha mẹ học sinh PHS, các bạn học sinh từ lớp 2 trở lên・・・

Th10 25, 2013 | 258 lượt xem
George Wasington
George Wasington

George Wasington, một trong những người anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí・・・

Th7 12, 2012 | 246 lượt xem
Các câu lạc bộ ở PHS
Các câu lạc bộ ở PHS

Sinh hoạt các câu lạc bộ là hoạt động độc lập của các em học sinh PHS với sự hỗ trợ của các giáo viên bộ・・・

Th5 15, 2012 | 225 lượt xem