You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hội đồng giáo viên
Hội đồng giáo viên

Hội đồng giáo viên PHS Tổ Anh Văn Tổ Tiểu Học Ban Giám Hiệu

Th5 16, 2017 | 22 lượt xem
Giáo viên tìm việc
Giáo viên tìm việc

Mỗi đợt trường PHS tuyển dụng giáo viên, sàng lọc vài chục hồ sơ, phỏng vấn vài người và tôi chỉ nhận được・・・

Th5 19, 2015 | 23 lượt xem
Lầu 5
Lầu 5

Những cư dân và cựu cư dân lầu 5.

Th5 16, 2015 | 11 lượt xem