You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Học sinh trường công lập chọn PHS
Học sinh trường công lập chọn PHS

Khác với thông tin học sinh các trường Quốc tế, trường Song ngữ đang có xu hướng chuyển về trường công, những năm・・・

Th4 03, 2014 | 815 lượt xem
Lớp 6 và lớp 10 Song ngữ khởi đầu
Lớp 6 và lớp 10 Song ngữ khởi đầu

Lớp 6 và lớp 10 Song ngữ khởi đầu dành cho học sinh chưa học chương trình Song ngữ hay tăng cường tiếng Anh. Theo yêu・・・

Th3 03, 2014 | 589 lượt xem