You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Bảng danh dự tháng 12.2021
Bảng danh dự tháng 12.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 12. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

Th1 06, 2022 | 70 lượt xem
Bảng danh dự tháng 11.2021
Bảng danh dự tháng 11.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 11. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

Th12 06, 2021 | 490 lượt xem
HUMANS IN I4.0
HUMANS IN I4.0

Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0" được tổ chức 4 năm một lần tại PHS. Ngày 28/10 vừa qua, lớp 11 PHS 2021 đã chủ・・・

Th11 10, 2021 | 55 lượt xem
Bảng danh dự tháng 10.2021
Bảng danh dự tháng 10.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 10. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

Th11 07, 2021 | 623 lượt xem
Bảng danh dự tháng 09.2021
Bảng danh dự tháng 09.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 9. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

Th10 05, 2021 | 854 lượt xem
Bảng danh dự tháng 08.2021
Bảng danh dự tháng 08.2021

Chúc mừng các em học sinh đã có thành tích học tập tốt trong tháng 8. Tất cả các bạn hãy cùng cố gắng hơn trong・・・

Th9 09, 2021 | 413 lượt xem
Trường PHS học online như thế nào?
Trường PHS học online như thế nào?

Đã một tuần của năm học mới trôi qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID nên trường PHS chúng ta tổ chức học・・・

Th8 06, 2021 | 525 lượt xem
Kết thúc khóa hè thật là vui
Kết thúc khóa hè thật là vui

Mặc dù năm nay chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch COVID, nhưng cô và trò trường PHS vẫn cố gắng hết sức để tổ・・・

Th8 01, 2021 | 87 lượt xem
Dự án khoa học hè 2021
Dự án khoa học hè 2021

Các bạn nhỏ đang chuẩn bị cho thì nghiệm gì đây??? Hẹn gặp mọi người vào tuần cuối khoá hè, mình cùng khám phá・・・

Th7 20, 2021 | 227 lượt xem