You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A
Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A

Chúc mừng bạn Minh Duyên lớp 7A đoạt huy chương Vàng và nhiều huy chương trong Giải Vô Địch Và Cúp Khiêu Vũ Thể Thao・・・

Th11 07, 2023 | 29 lượt xem
Bảng danh dự tháng 10.2023
Bảng danh dự tháng 10.2023

Chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc có thành tích học tập tốt trong tháng 10/2023. Tất cả các bạn PHS hãy cùng cố・・・

Th11 07, 2023 | 59 lượt xem
Moon Party 2023
Moon Party 2023

Moon Party 2023 - Lồng đèn Lồng đèn của bé. Xem toàn bộ album "Moon Party 2023 - Lồng đèn" trên Facebook Moon Party 2023 -・・・

Th10 01, 2023 | 119 lượt xem
Bảng danh dự tháng 09.2023
Bảng danh dự tháng 09.2023

Chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc có thành tích học tập tốt trong tháng 09/2023. Tất cả các bạn PHS hãy cùng cố・・・

Th10 10, 2023 | 113 lượt xem
Bảng danh dự tháng 08.2023
Bảng danh dự tháng 08.2023

Chúc mừng các em học sinh đã xuất sắc có thành tích học tập tốt trong tháng 08/2023. Tất cả các bạn PHS hãy cùng cố・・・

Th9 05, 2023 | 175 lượt xem