You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Tham quan Công ty Liên Phương
Tham quan Công ty Liên Phương

THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY LIÊN PHƯƠNG Được sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh PHS, các・・・

Th8 15, 2022 | 49 lượt xem
Tiệc chia tay mùa hè 2022
Tiệc chia tay mùa hè 2022

Tiệc chia tay mùa hè 2022 - tự làm tự thưởng thức Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Th8 10, 2022 | 50 lượt xem
2022 Summer farewell party
2022 Summer farewell party

2022 Summer farewell party Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Th8 10, 2022 | 57 lượt xem
LỄ ĐÓN HỌC SINH
LỄ ĐÓN HỌC SINH

LỄ ĐÓN HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023, ngày 5/8/2022 Bấm vào đây để xem toàn bộ album trên Facebook

Th8 10, 2022 | 61 lượt xem
HỌC VỀ ẨM THỰC TRUNG HOA
HỌC VỀ ẨM THỰC TRUNG HOA

Trường PHS có một số phụ huynh nước ngoài mở doanh nghiệp sản xuất thực phẩm rất uy tín và chất lượng. Chú・・・

Th7 30, 2022 | 53 lượt xem
Khám phá phòng Thí nghiệm PHS
Khám phá phòng Thí nghiệm PHS

Khám phá phòng Thí nghiệm PHS cùng các em học sinh lớp 2B Khám phá phòng Thí nghiệm PHS cùng các em học sinh lớp・・・

Th5 16, 2022 | 55 lượt xem