You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp Star – Trò chơi với chữ cái


  • Th6 26, 2024
  • đã xem 32 lần

Hè 2024 – Lớp Star – Trò chơi với chữ cái

Các bạn lớp Star đang chơi trò gì tìm chữ cái để nhớ mặt chữ nè!

Hè 2024 - Lớp Star - Trò chơi với chữ cáiHè 2024 - Lớp Star - Trò chơi với chữ cáiHè 2024 - Lớp Star - Trò chơi với chữ cáiHè 2024 - Lớp Star - Trò chơi với chữ cái

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp Star – Trò chơi với chữ cái” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.