You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp Sun: Làm vòng đeo tay


  • Th6 21, 2024
  • đã xem 54 lần

Cùng thực hành làm vòng đeo tay với lớp Sun trong tiết Art Club nhé!!!!

Hè 2024 - Lớp Sun: Làm vòng đeo tayHè 2024 - Lớp Sun: Làm vòng đeo tayHè 2024 - Lớp Sun: Làm vòng đeo tayHè 2024 - Lớp Sun: Làm vòng đeo tay

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp Sun: Làm vòng đeo tay” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.