You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – The Sea – Ứng dụng các loại máy cơ bản


  • Th6 28, 2024
  • đã xem 15 lần

Hè 2024 – The Sea – Ứng dụng các loại máy cơ bản

Ứng dụng đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.

Hè 2024 - The Sea - Ứng dụng các loại máy cơ bảnHè 2024 - The Sea - Ứng dụng các loại máy cơ bảnHè 2024 - The Sea - Ứng dụng các loại máy cơ bảnHè 2024 - The Sea - Ứng dụng các loại máy cơ bản

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – The Sea – Ứng dụng các loại máy cơ bản” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.