You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Cooking class 01 – The Sea – Tuna Salad


  • Th6 25, 2024
  • đã xem 30 lần

Hè 2024 – Cooking class 01 – The Sea – Tuna Salad

Một bữa trưa no nê cho cả trường với món Salad cá ngừ do các bạn lớp Sea đảm nhiệm. Bật mí là có bạn nói sẽ thực hành món này mời cả nhà đấy ạ.

Hè 2024 - Cooking class 01 - The Sea - Tuna SaladHè 2024 - Cooking class 01 - The Sea - Tuna SaladHè 2024 - Cooking class 01 - The Sea - Tuna SaladHè 2024 - Cooking class 01 - The Sea - Tuna Salad

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Cooking class 01 – The Sea – Tuna Salad” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.