You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp học Yoga


  • Th6 25, 2024
  • đã xem 24 lần

Hè 2024 – Lớp học Yoga

Nhập môn yoga: luyện tập thể chất dẻo dai, tinh thần tập trung, nâng cao trí tuệ.

Hè 2024 - Lớp học YogaHè 2024 - Lớp học YogaHè 2024 - Lớp học YogaHè 2024 - Lớp học Yoga

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp học Yoga” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.