You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Outing Day 01


  • Th6 24, 2024
  • đã xem 41 lần

Outing Day tuần 01 của chúng tớ có gì????

– Đọc sách, phát triển văn hoá đọc.

– Tìm hiểu và thực hành quy trình sản xuất bắp rang nóng hổi tại rạp phim.

– Thực hành kĩ năng quản lí tài chính.

Hè 2024 - Outing Day 01Hè 2024 - Outing Day 01Hè 2024 - Outing Day 01Hè 2024 - Outing Day 01

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Outing Day 01” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.