You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cau


  • Th6 19, 2024
  • đã xem 50 lần

Hôm nay, các em lớp nhỏ đã “chiêu đãi” cả trường bằng món chè hoa cau kết hợp với bột sắn dây thanh mát, giải nhiệt cho mùa nóng rồi đây!!!!

Hè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cauHè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cauHè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cauHè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cau

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cau” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.