You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp học Luyện viết chữ đẹp – Tuần 1


  • Th6 20, 2024
  • đã xem 49 lần

Cùng thoả sức luyện viết chữ hoa sáng tạo với Lớp học Luyện viết chữ đẹp của PHS mùa hè này nhé!

Hè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cauHè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cauHè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cauHè 2024 - Lớp Star + Lớp Sun học làm Chè hoa cau

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp học Luyện viết chữ đẹp – Tuần 1” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.