You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – The Sun – Lớp học làm truyện tranh


  • Th7 02, 2024
  • đã xem 49 lần

Hè 2024 – The Sun – Lớp học làm truyện tranh

Lớp học làm truyện tranh của các bạn lớp Sun đây ạ.

Hè 2024 - The Sun - Lớp học làm truyện tranhHè 2024 - The Sun - Lớp học làm truyện tranhHè 2024 - The Sun - Lớp học làm truyện tranhHè 2024 - The Sun - Lớp học làm truyện tranh

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – The Sun – Lớp học làm truyện tranh” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.