You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – Lớp Sun: Thí nghiệm khoa học


  • Th6 21, 2024
  • đã xem 52 lần

Lớp Sun được thực hành thí nghiệm về Sự vận chuyển nước và các chất dinh dưỡng trong thân và lá cây.

Hè 2024 - Lớp Sun: Thí nghiệm khoa họcHè 2024 - Lớp Sun: Thí nghiệm khoa họcHè 2024 - Lớp Sun: Thí nghiệm khoa họcHè 2024 - Lớp Sun: Thí nghiệm khoa học

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – Lớp Sun: Thí nghiệm khoa học” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.