You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Hè 2024 – The Sea – Thực hành Sáng tạo mô hình 3D


  • Th6 28, 2024
  • đã xem 21 lần

Hè 2024 – The Sea – Thực hành Sáng tạo mô hình 3D

Lớp Sea đã kể lại câu chuyện Cô bé Lọ Lem, Rùa và Thỏ qua việc tạo các mô hình 3D.

Hè 2024 - The Sea - Thực hành Sáng tạo mô hình 3DHè 2024 - The Sea - Thực hành Sáng tạo mô hình 3DHè 2024 - The Sea - Thực hành Sáng tạo mô hình 3DHè 2024 - The Sea - Thực hành Sáng tạo mô hình 3D

Bấm vào đây để xem toàn bộ album “Hè 2024 – The Sea – Thực hành Sáng tạo mô hình 3D” trên Facebook

Tác giả
PHS School
PHS School

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.